Tabiqueria seca (Pladur)

La tabiqueria seca (també anomenada envà sec o placa de guix laminat) és un sistema constructiu que es caracteritza per ser molt lleuger i versàtil, i que s’utilitza per a la construcció de distribucions interiors.

Aquest sistema, també conegut com a Pladur com a referència a la marca que en fabrica, és el sistema constructiu per excel·lència per a sostres, parets i decoració interiors en general.

Una de les característiques més avantatjoses d’aquest sistema és que pot albergar tota mena d’instal·lacions en el seu interior sense necessitat d’obrir regates, permetent executar la realització de l’obra de forma més ràpida i neta.

Una altra característica a destacar d’aquest sistema és que permet integrar a la instal·lació materials aïllants tèrmics i acústics, que proporcionen confort, aïllament del soroll i un augment de l’eficiència energètica a la seva llar. A més, també hi ha plaques amb components hidròfugs per a ser utilitzades en banys i cuines, evitant l’aparició d’humitats en els envans d’aquestes estades.

La versatilitat d’aquest producte permet un ampli ventall de possibilitats: construcció de parets, sostres a diferents nivells, prestatgeries encastades, calaixos, sostres de volta, arcs de pas…

Els components de muntatge que incorporen els sistemes de tabiqueria seca són:

  • Plaques de guix laminat: Són el principal component del sistema, el que esdevé la paret. N’existeixen de diversos tipus, que s’utilitzen segons diversos factors: estàndard, resistents a la humitat, resistents al foc, resistents als impactes o aïllants tèrmiques o acústiques.
  • Perfils metàl·lics: Són les guies sobre les quals es munta la placa de guix laminat. N’hi ha de diferents tipus utilitzats segons la destinació del muntatge: canals per terra, muntats pels elements verticals i perfils omega per muntar els sostres.
  • Pastes: Es tracten de components per unir les plaques entre si. Proporcionen unió, resistència i un acabat consistent a la instal·lació.
  • Cinta de juntes: S’utilitza per proporcionar un aspecte de continuïtat a les unions que van unides mitjançant tornilleria.
  • Junta estanca: S’utilitza per sellar l’estructura, impedint es propaguin sorolls en cas d’impacte contra l’estructura.
  • Tornilleria: Ha de ser específica pel sistema, i s’utilitza per unir els diversos elements i evitar moviments dels components.

Avantatges del sistema de tabiqueria seca

Instal·lació senzilla

En ser un sistema que es munta mecànicament i en sec, el procés és més senzill i net. El procés es tracta d’un sistema de perfils metàl·lics on s’hi atornillen les plaques de guix laminat, i es tapen els caragols i les juntes amb una pasta i cintes.

Aïllant acústic i tèrmic

Existeixen diversos tipus de plaques de guix laminat, segons la funcionalitat que es vulgui donar a la instal·lació. Existeixen plaques aïllants tèrmiques, aïllants acústiques, resistents a la humitat, etc.

Sense imperfeccions

En tractar-se de plaques de guix rígides, són completament planes i sense imperfeccions. Les parets construïdes amb aquest sistema, a diferència dels envans enguixats, no tenen la possibilitat d’acabat amb bonys que provoquin ombres antiestètiques.

Fàcil integració d'instal·lacions

Aquest sistema permet ocultar instal·lacions elèctriques o d’aigua de forma senzilla gràcies a l’espai disposat entre les guies metàl·liques. A més, també facilita la reparació i ampliació de les instal·lacions integrades.

Versàtil i adaptable

Els sistemes de guix laminat són àmpliament versàtils. Es poden utilitzar per construir habitacions, folrar parets antigues, construir mobiliari integrat en la paret, i fins i tot construir estructures corbades de forma senzilla, donant àmplia adaptabilitat a la construcció.

Procés de muntatge

Muntatge finalitzat

Aplicació en mobiliari