Reparació de façanes

Els revestiments acrílics són uns tractaments específics per a la reparació o rehabilitació de façanes en mal estat, amb fissures, esquerdes, deteriorament per desgast, etc.

El tractament es du a terme mitjançant el sanejament de la façana, cobrint tota la superfície a tractar amb una malla de fibra de vidre i per acabar, cobrint amb un morter acrílic, acril-silòxanic o bé silicat.

Els morters acrílics tenen les següents propietats:

 • Transpirabilitat davant l’aire i el vapor d’aigua
 • Durabilitat, ja que són altament resistents davant la pluja, pols, fred i calor, fums…
 • Adherència excel·lent davant els materials utilitzats normalment en la construcció.
 • Resistència a cops, ja que en impactes moderats el revestiment acrílic es deforma, però no es trenca.
 • Excel·lent resistència a la llum, protegint el color original del revestiment davant del seu deteriorament.

El morter acrílic es pot trobar en una extensa gamma de colors per a que pugui escollir el que més li escaigui a la seva llar, i se li poden aplicar els mateixos acabats que a un revestiment amb morter normal.

  Avantatges dels revestiments acrílics

  Impermeable

  Els materials acrílics d’aquest tipus de revestiments tenen propietats impermeables, i per tant protegeixen les parets de l’edifici davant les filtracions de pluja i humitats.

  Hidròfugs

  Aquest tipus de revestiments faciliten l’evacuació de les humitats que puguin sorgir en les parets on s’aplica gràcies a la seva gran transpirabilitat al vapor d’aigua.

  Resistència als rajos U.V.

  La resistència als rajos U.V. aporten una protecció dels colors aplicats a la façana, minimitzant el desgast d’aquesta. S’obté un acabat perfecte durant més temps.

  Protecció de la façana

  Els revestiments acrílics són aplicables en una àmplia varietat de parets de diferents materials: formigor, ciment, totxo, pedra, pintura plástica, etc.

  Varietat d'aplicacions

  Les façanes amb revestiments acrílics poden aplicar una àmplia varietat d’acabats. Poden fins i tot ser aplicades en paraments interiors i locals d’ús intensiu.