Sistema SATE

El sistema SATE, (per les seves sigles: Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior) és un sistema d’aïllament tèrmic de les parets exteriors aplicable a la construcció i rehabilitació de façanes, permetent un notable estalvi energètic a la llar i proporcionant una millora estètica en l’edifici.

L’aclimatació d’una llar, ja sigui per calor mitjançant calefacció o per fred mitjançant l’aire acondicionat, esdevé al voltant del 70% del consum energètic d’una llar. Aplicar el sistema SATE a la seva façana ajuda a que la seva llar sigui energèticament més eficient, ja que li permet estalviar al voltant d’un 50% del consum en l’aclimatat de la seva llar gràcies a les seves característiques aïllants, reduint la fuga de calor a l’hivern i l’escalfament des de l’exterior a l’estiu.

L’aplicació d’aquest sistema consta de 5 passos a emprar en la façana exterior de la casa:

1 - Morter adhesiu mineral, per a recobrir les parets que donen a l’exterior de la casa.

2 - Panell aïllant, que s’aplica sobre el morter adhesiu. N’existeixen de diferents materials: Llana de roca, suro, poliestirè expandit, fibra de fusta…

3 - Morter d’armadura, aplicat a sobre dels panells, recobrint-los en la seva totalitat.

4 - Malla de fibra de vidre, que aporta resistència i protecció a la façana contra les esquerdes i els impactes.

5 - Acabat exterior per donar un toc estètic i personalitzat a l’aplicació. Existeixen centenars de combinacions per donar un acabat diferent a la seva llar. 

La façana que protegeix la seva llar.

El sistema SATE no només li aporta aïllament tèrmic a la seva llar, també li aporta un extra de protecció davant diferents amenaces en el desgast de la mateixa.

Condensació i humitat: Amb els canvis bruscos de temperatura, les parets interiors i exteriors de l’habitatge estan exposades a la condensació de la humitat, a causa de la diferència tèrmica entre les dues bandes. A més, si tenim un alt nivell d’humitat dins la casa, la condensació que apareix pot acabar provocant taques d’humitat als envans.
El sistema SATE li aporta una millora en la protecció davant les humitats i la condensació a l’interior de la seva llar gràcies a les seves característiques aïllants tèrmiques i a la seva transpirabilitat. A més, els aïllants utilitzats en els sistemes SATE son hidròfugs, el que permet repel·lir en un elevat grau l’aigua provinent de l’exterior.

Protecció acústica: Els aïllants utilitzats en els sistemes SATE aporten també una protecció addicional contra dels sorolls provinents de l’exterior de la llar. Això succeeix a causa de que els aïllants tenen una estructura multidireccional i elàstica que dissipa les ones sonores.

Protecció davant el foc: Alguns dels aïllants disponibles per al sistema SATE, com la llana de roca, son incombustibles. Per tant, l’aplicació d’aquests materials li ofereixen una protecció passiva davant dels incendis en edifici, ja que en alguns casos poden preservar-se intactes inclús en temperatures superiors als 1000º C.

Aquests són tots els avantatges que el sistema SATE proporciona a la seva llar:

- Aïllament tèrmic de l’exterior, eliminant els ponts tèrmics.
- Eliminació de les filtracions des de l’exterior.
- Eliminació de la condensació per diferència tèrmica
- Millora de l’aïllament acústic.
- Millora del rendiment energètic evitant la fuga de calor o l’escalfament de l’aire acondicionat.
- Augmenta la protecció sobre el desgast de la façana que provoquen els insectes.
- Aporta una protecció addicional contra el foc.
- Fàcil manteniment.
- Àmplies possibilitats en acabats finals, podent escollir entre una gran gamma de colors, textures i acabats.