Revestiments acrílics – Reparació de façanes

Els revestiments acrílics son uns tractaments específics per a la reparació o rehabilitació de façanes en mal estat, amb fissures, esquerdes, deteriorament per desgast, etc.

El tractament es du a terme mitjançant el sanejament de la façana, cobrint tota la superfície a tractar amb una malla de fibra de vidre i per acabar, cobrint amb un morter acrílic, acril-silòxanic o bé silicat.

Els morters acrílics tenen les següents propietats:

  • - Transpirabilitat davant l'aire i el vapor d'aigua
  • - Durabilitat, ja que son altament resistents davant la pluja, pols, fred i calor, fums...
  • - Adherencia excel·lent davant els materials utilitzats normalment  en la construcció.
  • - Resistencia a cops, ja que en impactes moderats el revestiment acrílic es deforma però no es trenca.
  • - Excel·lent resistència a la llum, protegint el color original del revestiment davant del seu deteriorament.

El morter acrílic es pot trobar en una extensa gama de colors per a que pugui escollir el que mes li escaigui a la seva llar, i se li poden aplicar els mateixos acabats que a un revestiment amb morter normal.

Façana deteriorada

Façana rehabilitada amb morter acrílic