Obra amb plaques de guix laminat (Pladur)

Les plaques de guix laminat (també anomenats envans secs)  són un sistema constructiu que es caracteritza per ser molt lleuger versàtil i que s’utilitza per a la construcció de distribucions interiors.

Aquest sistema, també conegut com a Pladur com a referència a la marca que en fabrica, és el sistema constructiu per excel·lència per a sostres, parets i decoració interiors en general.

Una de les característiques mes avantatjoses d’aquest sistema és que pot albergar tot tipus d’instal·lacions en el seu interior sense necessitat d’obrir regates, permetent executar la realització de l’obra de forma més ràpida i neta.

Una altra característica a destacar d’aquest sistema és que permet integrar a la instal·lació materials aïllants tèrmics i acústics, que proporcionen confort, aïllament del soroll i un augment de l’eficiència energètica a la seva llar. A més, també hi ha plaques amb components hidròfugs per a ser utilitzades en banys i cuines, evitant l’aparició d’humitats en els envans d’aquestes estades.

La versatilitat d’aquest producte permet un ampli ventall de possibilitats: construcció de parets, sostres a diferents nivells, prestatgeries encastades, calaixos, sostres de volta, arcs de pas...

Procés de muntatge

Muntatge finalitzat

Aplicació en mobiliari