Façanes monocapa raspat/texturat

El morter monocapa és un material idoni per als acabats finals dels revestiments exteriors en tota classe d’edificis. El podem trobar en una àmplia gamma de colors i varietats, amb la possibilitat d’aplicar-hi un tractament hidròfug que evitarà que apareguin taques d’humitat amb el pas del temps.

Les façanes monocapa consisteixen en l’aplicació de morter monocapa mitjançant la projecció mecànica. Aquesta tècnica consisteix en alimentar una màquina amb el morter monocapa en pols, que durant el procés es barreja amb l’aigua procedent d’una mànega, i que posteriorment és projectat a través d’un filtre d’injecció cap a la superfície a aplicar. A continuació, el material projectat es raspa manualment per donar-li un acabat pla i a nivell.

Acabat Texturitzat

També existeix la possibilitat de donar-li un acabat texturitzat a la façana monocapa mitjançant l’aplicació de rodets amb textura, simulant pedra, fusta, pergamí, etc…

Monocapa en bloc de pisos

Apte per a la majoria de façanes

Aplicació en tot tipus d'edificis