Enguixats a màquina

interior3L'enguixat a màquina consisteix en la projecció de guixos blancs mitjançant un procés mecànic per formar revestiments continus i acabaments de paraments interiors.

El procés mecànic per a la projecció de guix consisteix en alimentar una màquina amb guix tractat especialment per a ser projectat, que després es barreja automàticament amb aigua a través d’una mànega connectada a un filtre d’injecció. Tot seguit, la barreja obtinguda en aquest procés es projecta sobre la superfície a enguixar.

Els guixos de projectar son especialment resistents al contenir perlita, un component que li proporciona elasticitat i un gran nivell de duresa per a evitar possibles fissures.

Un cop projectat, el guix es treballa per donar-li un acabat pla i recte o texturitzat, mitjançant una de les següents tècniques:

  • - Guix Reglejat i “a bona vista”: Consisteix en “reglejar” el guix amb un regle de 2 metres, deixant-lo totalment pla i anivellat de forma totalment manual.
  • - Guix mestrejat: Aquest tècnica s’anomena així per la utilització de llistons verticals de fusta o guies mestres, que son col·locats prèviament a la paret per tal d’assegurar que el gruix de guix projectat sigui homogeni. Desprès de projectar el guix, s’anivella passant per la superfície una regleta que es recolza en les guies mestres.
  • - Guix amb acabat rústic: Consisteix en donar una textura rústica al guix mitjançant una tècnica manual. En acabar de texturitzar el guix, aquest es pinta amb cera per ressaltar els matisos d’aquest acabat.

Enguixat estàndard

Enguixat rústic